Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност на Комплекс Комсала („Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашите“) описва как и защо можем да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме („обработваме“) Вашата информация, когато използвате нашите услуги („Услуги“), като например когато:

 • Посетите нашия уебсайт на адрес https://komplekskomsala.com/ или който и да е наш уебсайт, който има връзка към това съобщение за поверителност;
 • ангажирате се с нас по други свързани начини, включително продажби, маркетинг, събития.

Въпроси или опасения? Изчитането на тази декларация за поверителност ще Ви помогне да разберете Вашите права и възможности за поверителност. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте нашите Услуги. Ако все още имате въпроси, моля свържете се с нас на komplekskomsala@gmail.com.

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ – ОБОБЩЕНИЕ

Резюмето предоставя ключови точки от нашата декларация за поверителност.

Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в нашите Услуги, ние може да обработваме лична информация в зависимост от това как взаимодействате с Ваки-Хим ЕООД и Услугите, изборите, които правите, и продукта и функциите, които използвате.

Обработваме ли чувствителна информация? Ние не обработваме чувствителна лична информация.

Получаваме ли информация от трети страни? Не получаваме информация от трети страни.

Как обработваме Вашата информация? Ние обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, да комуникираме с Вас, с цел сигурност и предотвратяване на измами, спазвайки закона. Може да обработваме Вашата информация за други цели, само и единствено с Ваше съгласие. Обработваме Вашата информация, само когато имаме валидно правно основание за това.

В какви ситуации и с какъв тип страни споделяме лична информация? Можем да споделяме информация в конкретни ситуации и с конкретни категории трети страни.

Как пазим вашата информация в безопасност? Разполагаме с организационни и технически процедури за защита на личната Ви информация. Въпреки това, никаква интернет технология за съхранение на информация не гарантира 100% сигурност, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неупълномощени трети страни няма да могат да разрушат нашата система за сигурност и да събират неправилно, достъп, кражба или промяна на вашата информация.

Какви са вашите права? В зависимост от това къде се намирате (географски), приложимият закон за поверителност може да означава, че имате определени права по отношение на Вашата лична информация.

Как да упражнявате правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като се свържете с нас. Ще обмислим да предприемем действия по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
 1. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
 1. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТИМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
 1. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
 1. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?
 1. КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
 1. КАК ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
 1. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ?
 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
 1. КОНТРОЛ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ
 1. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?
 1. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА ИЗВЕСТИЕ?
 1. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Личната информация, която ни разкривате

Накратко: Ние събираме личната информация, която ни предоставяте.

Ние събираме лична информация, която вие ни предоставяте доброволно, когато изразите интерес да получите информация за нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности на услугите или по друг начин, когато се свържете с нас.

Лична информация, предоставена от Вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на Вашето взаимодействие с нас и Услугите, изборите, които правите, и продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

 • име
 • телефонен номер
 • имейл адрес

Чувствителна информация. Ние не обработваме чувствителна информация.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, комуникираме с Вас за сигурност и предотвратяване на измами и спазване на закона. Може също така да обработваме Вашата информация за други цели с Вашето съгласие.

Ние обработваме Вашата лична информация по различни причини, в зависимост от това как взаимодействате с нашите Услуги, включително:

 • За изпращане на маркетингови и промоционални съобщения. Може да обработваме личната информация, която ни изпращате, за нашите маркетингови цели, ако това е в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време.
 • За да спаси или защити жизнения интерес на дадено лице. Можем да обработваме Вашата информация, когато е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважния интерес на дадено лице, като например за предотвратяване на вреда.

3. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние сме обработваме Вашата лична информация, когато смятаме, че е необходимо и имаме валидна правна причина (т.е. правно основание) да го направим, съгласно приложимото законодателство, с Вашето съгласие, за да спазваме законите, за да Ви предоставим услуги, за да влезем в изпълнение нашите договорни задължения, за защита на Вашите права или за изпълнение на нашия законен бизнес интерес.

Общият регламент за защита на данните (GDPR) и GDPR на Обединеното кралство изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашата информация. Като такива, ние разчитаме на следните правни основания, за да обработваме Вашата лична информация:

 • Съгласие. Можем да обработваме Вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме Вашата лична информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Легитимни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е разумно необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси и тези интереси не надделяват над Вашите интереси и основни права и свободи. Например, може да обработваме Вашата лична информация за някои от описаните цели, за да изпратим на потребителите информация за конкретни оферти и отстъпки за нашите продукти и услуги.
 • Законови задължения. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че е необходимо за спазване на нашите законови задължения, като сътрудничество с правоприлагащ орган или регулаторна агенция, упражняване или защита на нашите законови права, или разкриване на Вашата информация като доказателство ако участваме в съдебни спорове.
 • Жизненоважни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на трета страна, като например в ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице.

4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Можем да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел и/или със следните категории трети страни.

Доставчици, консултанти и други доставчици на услуги трети страни. Може да споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, изпълнители или агенти на трети страни („трети страни“), които извършват услуги за нас или от наше име и изискват достъп до такава информация. Те също няма да споделят Вашата лична информация. Това означава, че те не могат да правят нищо с Вашата лична информация с друга организация освен нас. Те също така се ангажират да защитават данните, които държат от наше име, и да ги съхраняват за периода, за който ги инструктираме. Категориите трети страни, с които можем да споделяме лична информация, са следните:

 • Социални мрежи
 • Услуга за анализ на данни

Може също така да се наложи да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

Бизнес трансфери. Можем да споделим или прехвърлим Вашата информация във връзка със или по време на преговори, за евентуално сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес към друга компания.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

Накратко: Може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме Вашата информация.

Може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за достъп или за съхраняване на специфична информация. Конкретна информация за това как използваме такива технологии и как можете да откажете от определени бисквитки е посочена в нашато Декларация за бисквитки.

6. КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта, посочена в тази декларация за поверителност, освен ако не се изисква друго от закона.  

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за целите, изложени в тази декларация за поверителност, освен ако не се изисква по-дълъг период на съхранение или е разрешен от закона (като данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Когато нямаме текуща законна или бизнес необходимост да обработваме Вашата лична информация, ние или изтриваме, или анонимизираме такава информация, или, ако това е възможно (например, защото Вашата лична информация е била съхранена в резервни архиви), ще съхраняваме сигурно Вашите лични информация, изолирайки я от по-нататъшна обработка, докато стане възможно изтриването.

7. КАК ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние се стремим да защитим Вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въведохме подходящи и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки това, въпреки нашите предпазни мерки и усилия да защитим Вашата информация, никакво електронно предаване по интернет или технология за съхранение на информация не може да гарантира 100% сигурност, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да нарушат нашата сигурност и неправомерно да събират, осъществяват достъп, да крадат или променяте Вашата информация. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим Вашата лична информация, предаването на лична информация до и от нашите Услуги е на Ваш собствен риск. Трябва да имате достъп до Услугите само в защитена среда.

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ?

Накратко: Ние не събираме съзнателно данни от нашия пазар за деца под 18-годишна възраст.

Ние съзнателно не изискваме данни и не предлагаме продукти на деца под 18-годишна възраст. Като използвате услугата, Вие декларирате, че имате поне 18 години или че сте родител, или настойник на такова непълнолетно лице, и се съгласявате с използването на Услугите от това непълнолетно лице. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители на възраст под 18 години, ние ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за незабавно изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали от деца под 18 години, моля, свържете се с нас на komplekskomsala@gmail.com.

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Накратко: В някои региони, като Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство (UK), имате права, които Ви позволяват по-голям достъп и контрол върху Вашата лична информация. Можете да прегледате, промените или прекратите своя акаунт по всяко време.

В някои региони (като ЕИП и Обединеното кралство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото (i) да поискате достъп и да получите копие от Вашата лична информация, (ii) да поискате коригиране или гарантиране; (iii) за ограничаване на обработката на Вашата лична информация; и (iv), ако е приложимо, за преносът на данните. При определени обстоятелства може също да имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация. Можете да направите такова искане, като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени в раздела „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА ИЗВЕСТИЕ?“ по-долу.

Ние ще разгледаме и ще действаме при всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако се намирате в ЕИП или Обединеното кралство и смятате, че обработваме незаконосъобразно Вашата лична информация, Вие също имате право да подадете жалба до вашия местен надзорен орган за защита на данните. Можете да намерите техни данни за контакт тук: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080

Ако се намирате в Швейцария, данните за контакт с органите за защита на данните са налични тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

Оттегляне на Вашето съгласие: Можете да се отпишете от нашите маркетингови и промоционални съобщения по всяко време, като отговорите „СТОП“ или „ОТМЕНЕТЕ АБОНАМЕНТА“ на имейл съобщенията, които изпращаме, или като се свържете с нас, като използвате данните, предоставени в „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТОВА ЗАБЕЛЕЖКА?“ раздел по-долу. След това ще бъдете премахнати от маркетинговите списъци. Възможно е обаче да продължим да комуникираме с Вас – например, за да ви изпращаме съобщения, свързани с услуги, да отговаряме на заявки за услуги или за други немаркетингови цели.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва или отхвърля бисквитки. Tова може да засегне определени функции или наши Услуги. За да се откажете от рекламни съобщения относно нашите Услуги, посетете https://optout.aboutads.info/

Ако имате въпроси или коментари относно Вашите права за поверителност, можете да се свържете с нас на komplekskomsala@gmail.com.

10. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и приложения включват функция или настройка Do-Not-Track („DNT“), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност,  за да не се събират данни за Вашите дейности при сърфиране онлайн. На този етап не е финализиран единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на DNT сигнали. Като такива, в момента не отговаряме на DNT сигнали на браузъра или друг механизъм, който автоматично съобщава Вашия избор да не бъдете достигани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ще Ви информираме за тази практика в преработена версия на това съобщение за поверителност.

12. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Накратко: Да, ще актуализираме това известие, ако е необходимо, за да сме в съответствие със съответните закони.

Може да актуализираме тази декларация за поверителност от време на време. Обновената версия ще бъде обозначена с актуализирана дата. „Преразгледаната“ и актуализирана версия ще влезе в сила веднага щом стане достъпна. Ако направим съществени промени в тази декларация за поверителност, може да Ви уведомим или чрез публикуване на видно място за такива промени, или като директно Ви изпратим уведомление. Насърчаваме ви да преглеждате често това съобщение за поверителност, за да бъдете информирани как защитаваме Вашата информация.

13. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Ако имате въпроси или коментари относно това известие, можете да ни изпратите имейл на komplekskomsala@gmail.com.

14. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на приложимите закони на Вашата страна имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от Вас, да промените тази информация или да я изтриете. За да поискате преглед, актуализация или изтриване на Вашата лична информация, моля свържете се с нас на komplekskomsala@gmail.com.